חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים), תש״ם–1980


ק״ת תש״ם, 954.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, אני מתקין תקנות אלה:


פקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 הוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


מסירה בכתב
ממצאי בדיקה לפי סעיף 12 לפקודה יימסרו בכתב, ויצויין בו תאריך סיום הבדיקה.
דרך המצאת ממצאים
יראו ממצאי בדיקה כנמסרו כראוי לנאשם אם ניתנו באחת הדרכים האלה:
(1)
נמסרו לו, או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או למי שעובד בו או למי שהוא מעסיק;
(2)
הונחו במקום עסקו או במקום מגוריו, הרגילים או הידועים לאחרונה;
(3)
נשלחו בדואר במכתב רשום לפי מענו במקום עסקו או במקום מגוריו, הרגילים או הידועים לאחרונה;
(4)
הודבקו במקום נראה לעין בחצרים שאליהם מתייחסים הממצאים.


ט׳ בשבט תש״ם (27 בינואר 1980)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.