חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 803; תשע״ה, 646.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 173(א)(1א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תקנות אלו אינן בתוקף ממועד תחילתו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 230), התשפ״ב–2022 (ביום 1.1.2022). החל ממועד זה ישולמו לזכאי שנשלח להכשרה מקצועית דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.


סוגי הכשרה מקצועית [תיקון: תשע״ה]
אלה סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו לזכאי דמי אבטלה בשיעור מלא כאמור בסעיף 173(א)(1א) לחוק:
(1)
ריתוך לסוגיו ומסגרות;
(2)
עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו;
(3)
מבלטנות;
(4)
מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת;
(5)
הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות – התמחויות במתכת או בפלסטיקה;
(6)
טקסטיל – הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה;
(7)
בישול אתני;
(8)
אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי;
(9)
מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות;
(10)
סייעות מאומנות;
(11)
עובדי ייצור באלקטרוניקה;
(12)
(פקעה);
(13)
(פקעה);
(14)
(פקעה);
(15)
(פקעה);
(16)
(פקעה).
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009) (להלן – יום התחילה), והן יחולו על מי שהחל בהכשרה מקצועית מהסוגים המנויים בתקנה 1 מיום התחילה ואילך.


כ״ט בשבט התשס״ט (23 בפברואר 2009)
  • אליהו ישי
    שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.