חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו זכות יוצרים (הסכם טריפס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש״ס–1999


ק״ת תש״ס, 223; תשס״ג, 1144.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48 לחוק־יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 אני מורה לאמור:


מטרת צו זה היא לבצע את הוראות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני – Agreement on trade related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). ההסכם מופקד במשרד התעשיה והמסחר וכל אדם רשאי לעיין בו.


הגדרות [תיקון: תשס״ג]
בצו זה –
”ארגון הסחר העולמי“ – ארגון הסחר העולמי, שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;
”מדינה חברה“ – מדינה החברה בארגון הסחר העולמי;
יצירה שפורסמה במדינה חברה
יצירה שפורסמה לראשונה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.
יצירת יוצר ממדינה חברה
יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח של מדינה חברה, או שמקום מגוריו הרגיל היה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה.
יצירת ראינוע, יצירת אדריכלות ויצירה שהוכללה במבנה [תיקון: תשס״ג]
יצירה מן המפורטות להלן תהא מוגנת בישראל, גם אם אין מתקיים בה האמור בסעיף 2 או 3
(1)
יצירת ראינוע אשר בעת חיבורה היה מרכז העסקים של מפיקה או מקום מגוריו הרגיל, במדינה חברה;
(2)
יצירת אדריכלות הניצבת במדינה חברה, ויצירה אמנותית אחרת שהוכללה בבנין או במבנה אחר הממוקם במדינה חברה.
סייג לתקופת ההגנה
על אף האמור בסעיפים 2 עד 4, תקופת ההגנה הניתנת בישראל לגבי היצירות האמורות באותם סעיפים לא תעלה על זו הקבועה לגביהן בארץ מוצאן.
הגנה על יצרני רשימות קול
רשימת קול שהיצרן שלה הוא אזרח מדינה חברה, או שפורסמה לראשונה במדינה חברה, יחולו עליה –
(1)
סעיף 19(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, ביחס ליצירת העתקות שלה;
(2)
סעיף 13 לפקודת זכות יוצרים, ביחס להשכרת רשימת קול למטרות מסחר, אך למעט השכרת רשימת קול כשהיא חלק מחפץ אחר שהוא המושכר העיקרי.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).


י״ד בטבת תש״ס (23 בדצמבר 1999)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.