לדלג לתוכן

הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1215.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 105ד(ז) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מורה לאמור:


חלוקת פריטים הניתנים לייחוס
התחייבות, חבויות מותנות, הכנסות, הוצאות, ניכויים או כל כיוצא באלה, שלא היו רשומים בדו״חות החברה המתפצלת במועד הפיצול, שמקורם בפעילותה לפני מועד הפיצול ושניתן ליחסם לנכס מסוים או לפעילות מסויימת, ייוחסו לחברה המחזיקה בנכס, או לחברה שבה מתקיימת הפעילות, לפי הענין.
חלוקת פריטים שאינם ניתנים לייחוס
התחייבויות, חבויות מותנות, הכנסות, הוצאות, ניכויים או כל כיוצא באלה, שלא היו רשומים בדו״חות החברה המתפצלת במועד הפיצול, שמקורם בפעילותה לפני מועד הפיצול ושלא ניתן ליחסם לנכס מסויים או לפעילות מסויימת, יחולקו בין החברה המתפצלת הממשיכה לחברה החדשה או בין החברות החדשות, לפי יחס ההון העצמי.
חישוב ההון העצמי
חישוב ההון העצמי לפי סעיף 105ד(ב) לפקודה למועד הפיצול לא ישונה בעקבות חלוקת פריטים לפי תקנות אלה.


כ״ח באדר א׳ התשנ״ה (28 בפברואר 1995)
  • דורון לוי
    נציב מס הכנסה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.