לדלג לתוכן

כללי ההגנה על הצומח (הדברת מזיקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי ההגנה על הצומח (הדברת מזיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי ההגנה על הצומח (הדברת מזיקים), 1945

כללים שהתקין מנהל החקלאות לפי סעיף 13.


ע״ר 1945, תוס׳ 2, 329; ק״ת תשט״ז, 221.


מתוך שימוש בכוחות, המסורים לי בסעיף 13 מפקודת ההגנה על הצומח, אני, פ. ר. מסון, מנהל החקלאות, מתקין בזה, באישורו של הנציב העליון, את הכללים הבאים:–


השם
כללים אלה ייקראו כללי ההגנה על הצומח (הדברת מזיקים), 1945.
כוח להסדיר נטיעה או עיבוד מסויימים [תיקון: תשט״ז]
המנהל הכללי של משרד החקלאות [במקור: מנהל החקלאות] רשאי, בהודעה שתוצג במקום או במקומות בולטים לעין בכפר כל־שהוא, לאסור או להסדיר את נטיעתם או עיבודם של אותם דגנים שיהיו נקובים בהודעה, באותה קרקע או באותן קרקעות, ולמשך תקופה כזו – שלא תעלה על שלוש שנים – שתהיינה נקובות בהודעה.
איסור
לא יפעל אדם מתוך הפרת הוראות כל־שהן של הודעה כל־שהיא, שניתנה לפי כלל 2 של כללים אלה או יחדל למלא אחריהן.
כוח לתת תוקף להודעות שניתנו לפי כלל 2 [תיקון: תשט״ז]
פעל אדם כל שהוא מתוך הפרת כל הוראה כל שהיא של כל הודעה שניתנה לפי כלל 2 מכללים אלה או חדל מלמלא אחריה, רשאי המנהל הכללי של משרד החקלאות [במקור: מנהל החקלאות] או אדם כל־שהוא שהרשאו בכתב בעניין זה, או כל בודק צמחים, להכנס אל קרקע כל שהוא, ולנקוט, בלא לפגוע בתביעה משפטית אחרת כל־שהיא שיהיו רשאים להגישה נגד אדם כזה, באותם אמצעים שיהיה צורך בהם כדי להוציא לפועל את ההודעה, וכל אדם ואדם יתן לו את כל ההקילות במילוי תפקידיו לפי כלל זה.


18 באפריל 1945.
  • פ. ר. מסון
    מנהל החקלאות
  • נתאשר.
    בפקודת הוד מעלתו,
    רוברט סקוט
    מ״מ מזכיר ראשי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.