חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 1300.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22כא(ו) ו־37(א1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הכלכלה ועם הממונה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אתר האינטרנט“ – אתר האינטרנט של הרשות;
”חומר מחשב“, ”מחשב“ – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
”פרטים“ – פרטים בנוגע להטלת עיצום כספי, כמפורט בסעיף 22כא(א) לחוק.
יישום אמצעים טכנולוגיים בפרסום פרטים באתר האינטרנט
בפרסום פרטים באתר האינטרנט בתקופת הפרסום הקבועה בסעיף 22כא(ה) לחוק, הרשות תיישם אמצעים טכנולוגיים נאותים, מתקדמים ומקובלים כדי להביא, ככל האפשר –
(1)
למניעת אפשרות להעתקת הפרטים באופן ממוחשב;
(2)
למניעת אפשרות לאיתור הפרטים דרך אתר האינטרנט בתום תקופת הפרסום הקבועה בסעיף 22כא(ה);
(3)
להקניית הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב.


י״ט באלול התשע״ח (30 באוגוסט 2018)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.