חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), תשל״ז–1976

תקנות בדבר תשלום קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה


ק״ת תשל״ז, 223.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, אני מתקין תקנות אלה:


חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, החליף את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968


הגדרות
תשלום קיצבה לאלמנה שנישאה
אלמנה שחזרה ונישאה והכנסת בעלה אינה עולה על החלק השנים עשר של הסכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ב׳ לחוק, לא תפקע זכותה לקיצבת שאירים אם נתקיים אחד מאלה:
(1)
בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו;
(2)
ביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), תשכ״ה–1965 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), תשל״ז–1976“.


ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.