תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איכות מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איכות מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איכות מזון), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 718; תשפ״ד, 1242.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איכות מזון), התשמ״ח–1988 בוטלו ביום כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024).


עבירות מינהליות
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 1,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
(ג)
בתקנה זו, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד באייר התשמ״ח (10 במאי 1988).


י׳ בניסן התשמ״ח (28 במרס 1988)
  • אברהם שריר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.