חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האנטומיה והפתולוגיה (ניתוחים במקרים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האנטומיה והפתולוגיה (ניתוחים במקרים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האנטומיה והפתולוגיה (ניתוחים במקרים מיוחדים), התשמ״ה–1985


ק״ת תשמ״ה, 555.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי״ג–1953 (להלן – החוק) ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או רופא עובד המדינה שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה.
ניתוח גוויה למניעת סכנה מוחשית לבריאות הציבור
ראה המנהל כי קיימת סכנה מוחשית ומיידית לבריאות הציבור עקב פטירתו של אדם באחת מן הנסיבות האמורות להלן, או עקב הגעה לישראל של גוויה שלא על פי תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941, או ללא מסמכים רפואיים מקובלים, רשאי הוא לקבוע כי קיים צורך דחוף ומיוחד בניתוח הגוויה כדי למנוע סכנה כאמור; ואלה הנסיבות:
(1)
רופא קבע כי הפטירה ארעה ממחלה העלולה לפגוע בכלל האוכלוסיה של המדינה או בחלקים ממנה, או בצוות רפואי שבא במגע עם הנפטר או בבני משפחתו של הנפטר;
(2)
רופא קבע כי הפטירה ארעה ממחלה שאינה מוכרת בישראל;
(3)
רופא קבע כי הפטירה ארעה ממחלה בלתי מזוהה;
(4)
הפטירה ארעה כתוצאה ממחלה כמשמעותה בסעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;
(5)
פטירה פתאומית בבית חולים.
הוראות משלימות
קבע המנהל כאמור בסעיף 2 רשאי הוא לקבוע הוראות משלימות לרבות בדבר דרכי ביצוע הניתוח והדיווח על הניתוח ותוצאותיו.


כ״ד בטבת התשמ״ה (17 בינואר 1985)
  • מרדכי גור
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.