חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו ההגנה (שעת־חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל״ב–1972

צו בדבר הגשת ספרים לצנזורה מוקדמת ואיסור פרסום


ק״ת תשל״ב, 576.


בתוקף סמכותי לפי התקנות 87 ו־97 לתקנות ההגנה (שעת־חירום), 1945, (להלן – התקנות), אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”מפרסם“ – מחבר, בעל, עורך, מדפיס או מוציא לאור;
”מדפיס“ – לרבות בעל בית דפוס או מנהלו;
”ספר הנוגע לבטחון המדינה“ – ספר, חוברת או קונטרס, שתוכנו, כולו או מקצתו, מתייחס בצורה כלשהי למערכת הבטחון של מדינת ישראל על שלוחותיה, לרבות צבא הגנה לישראל, או לשטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל;
”פרסם“ – כמשמעותו בתקנה 86 לתקנות.
הגשה לבדיקה מוקדמת
כל המפרסם ספר הנוגע לבטחון המדינה חייב להגישו לצנזור לפני פרסומו.
איסור פרסום
הואיל ואני סבור, כי פרסומו של ספר הנוגע לבטחון המדינה בניגוד לאמור בסעיף 2 עלול לפגוע בבטחון המדינה, הריני אוסר לפרסם ספר כאמור כל עוד לא הוגש לצנזור, או שהוגש לו ועדיין לא נתקבלו הוראותיו, או שנתקבלו הוראותיו ולא קויימו.
השם
לצו זה ייקרא ”צו ההגנה (שעת־חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל״ב–1972“.


ד׳ בכסלו תשל״ב (22 בנובמבר 1971)
  • א׳ בר־און, אלוף משנה
    הצנזור הראשי לעתונות ותקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.