חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 628; תשס״ו, 301.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 148, 381 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הסכום המרבי לניכוי [תיקון: תשס״ו]
(א)
הסכום המרבי הניתן לניכוי מקיצבה של נכה עבודה ומקיצבת אלמן או אלמנה לפי פרק ה׳ לחוק הוא הסכום היסודי כשהוא מעוגל כך שסכום שהוא פחות מ־50 אגורות לא יובא בחשבון וסכום שבין 50 ל־99 אגורות ייחשב כשקל חדש.
(ב)
בתקנה זו, ”הסכום היסודי“ – צירופם של כל אלה:
(1)
דמי חברות לטובת ארגון הנכים – 50 אגורות לחודש (מתואם לשנת 1986; בשנת 2023, 7 ש״ח);
(2)
תשלום לקרן לעזרה הדדית של ארגון הנכים – 25 אגורות לחודש (מתואם לשנת 1986; בשנת 2023, 4 ש״ח);
(3)
תשלום לביטוח חיים הדדי שסידר הארגון – 45 שקלים חדשים לחודש.
עדכון הסכום היסודי [תיקון: תשס״ו]
(א)
הוגדלו סכומי קיצבאות נכות מעבודה בהתאם לאמור בסעיפים 110 או 111 לחוק, יוגדל הסכום היסודי ממועד ההגדלה, בשיעור שבו הוגדלו הקיצבאות האמורות.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ״ד–1984 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986).


י״ד באדר א׳ התשמ״ו (23 בפברואר 1986)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.