חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל״ד–1973

צו בדבר קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה, והובלה כהכנסה


ק״ת תשל״ד, 424; תשל״ז, 2379; תשל״ט, 1433; תשמ״ב, 750.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ב]
בצו זה –
”תשלומים“ – בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה – סכומים המשתלמים מאת מזמין, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, למי שעושה בעדו עבודות בענף מהענפים האמורים שבו עיקר עסקו של המזמין, או למי שמוכר למזמין מוצרים שייצר ושהם באותו ענף שבו עיקר עסקו של המזמין, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות, ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד־פעמי ובין בשיעורים; לענין זה יראו עבודות מתכת ועבודות חשמל ואלקטרוניקה כענף אחד;
”עבודות הלבשה“ – לרבות ייצור הלבשה ומוצרי טכסטיל;
”עבודות מתכת“ – לרבות ייצור מתכת בסיסית, ייצור מוצרי מתכת ומכונות וכן פעולות שמהותן תיקונים בתעשיית המתכת;
”עבודות חשמל ואלקטרוניקה“ – לרבות ייצור ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן פעולות שמהותן תיקונים בתעשיית החשמל והאלקטרוניקה;
”עבודות הובלה“ – הובלת נוסעים ומשאות ביבשה, לרבות גרירה, או ארגון הובלה כאמור לשם ביצועה בידי אחרים;
”מזמין“ – כל אחד מאלה:
(1)
כל אדם המשלם בעד הולכת נוסעים לעבודה וחזרה – לענין תשלום כאמור;
(2)
חבר־בני־אדם שעיקר עסקו עבודות הלבשה, עבודות מתכת או עבודות חשמל ואלקטרוניקה, וכל אדם שעיקר עסקו עבודות הובלה.
קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה והובלה כהכנסה
תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה, יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
השם
לצו זה ייקרא ”צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל״ד–1973“.


י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.