חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו"ח שהגיש יהלומן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו"ח שהגיש יהלומן) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו״ח שהגיש יהלומן), התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 616.


פרשנות
(א)
בכללים אלה, ”הצהרת הון“ – דו״ח לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) בדבר הון ונכסים.
(ב)
לכל מונח בכללים אלה תבוא המשמעות שיש לו בפקודה או בתקנות, זולת אם יש לו בכללים אלה הוראה מפורשת אחרת.
תרגום לדולרים לצורך השוואת הון
(א)
סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בהצהרת ההון הראשונה שהגיש יהלומן ליום 31 במרס 1979 או לאחריו (להלן – הצהרת ההון הבסיסית) יתורגמו לדולרים לצורך השוואת ההון לפי שער הדולר ליום הצהרה.
(ב)
סכומי הנכסים, יתרות החייבים והזכאים, המקורות המגדילים את ההון והשימושים המקטינים את ההון, שנרכשו, נוספו, נוצרו, או נגרעו, לפי הענין, בתקופה שבין המועד שאליו מתייחסת הצהרת ההון הבסיסית לבין המועד שאליו מתייחסת הצהרת ההון הנוספת, יתורגמו לצורך ההשוואה לפי שער הדולר במועד הרכישה, ההוספה, ההיווצרות או הגריעה, לפי הענין; לא ציין היהלומן את המועד האמור, יקבע אותו פקיד השומה לפי מיטב שפיטתו.


ז׳ בשבט התשמ״ו (17 בינואר 1986)
  • יאיר רבינוביץ
    נציב מס הכנסה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.