חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק קיזוז מסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק קיזוז מסים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קיזוז מסים, תש״ם–1980


הגדרות
בחוק זה –
”חוק מס“ – חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו או על הגביה לפיו;
”חוב מס“ – כל סכום שאדם חייב בו על פי חוק מס;
”החזר מס“ – כל סכום שיש להחזירו או לשלמו לחייב במס על פי חוק מס, ואשר הגיע המועד להחזרתו או לתשלומו;
”רשות מס“ – מי שמונה על פי חוק מס להיות נציב או מנהל לענין אותו חוק וכל אדם המועסק בביצועו של חוק מס.
קיזוז [תיקון: תשע״ג]
(א)
החזר מס ניתן לקיזוז כנגד חוב מס ובלבד שאין עוד זכות להשגה, לערר או לערעור על סכום החוב.
(ב)
רשות מס רשאית לעשות את הקיזוז לאחר מתן הודעה בכתב לחייב במס; החייב רשאי לעשות את הקיזוז על ידי שיציג בפני רשות המס הממונה על גביית חוב המס אישור בכתב מאת רשות המס החייבת בהחזר מס או פסק דין חלוט של בית־משפט, בדבר סכום ההחזר.
(ג)
זכות הקיזוז לפי סעיף קטן (א) תהיה קודמת לעיקול שהוטל, ובלבד שלא נתפסו בשלו כספים בטרם התקיימו התנאים הקבועים באותו סעיף קטן, והכול אף אם טרם ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב); הוטל עיקול כאמור תינתן ההודעה האמורה בהקדם האפשרי לאחר מכן.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, התקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום י״ח בטבת תש״ם (7 בינואר 1980).
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יגאל הורביץ
    שר האוצר
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.