חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע״ד–2014


ס״ח תשע״ד, 1188.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ד)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד–2014 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הקלה לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים
בחברת שכבה אחרת שמכהן בה דירקטור שמתקיים בו אחד מהמפורטים להלן, יפחת מספר הדירקטורים החיצוניים הנדרש לפי סעיף 25(ד)(2) לחוק במספר הדירקטורים שמתקיים בהם האמור, ובלבד שמספר הדירקטורים החיצוניים לא יפחת משליש ממספר חברי הדירקטוריון:
(1)
דירקטור שבעל מניה שאינו בעל שליטה או קרובו ואינו מחזיק יחד עם בעל השליטה קבע את זהותו או שנדרשה הסכמתו המוקדמת של בעל מניה כאמור, והכול לפי הסכם שנערך לפני יום תחילתן של תקנות אלה בין בעל המניה כאמור לבין בעל השליטה;
(2)
דירקטור המתמנה לפי הצעת ארגון עובדים יציג באותה חברה, לפי הסכם קיבוצי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בסיוון התשע״ד (11 ביוני 2014).


י״א בסיוון התשע״ד (9 ביוני 2014)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.