לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1139.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11יד(ב1) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
הגבלת סמכות מפקח
מפקח לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 11יד(ב)(2) לחוק לגבי נותן שירות עסקי, אלא בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח לפי סעיף 11יד(ב)(1) לחוק;
(2)
התעורר אצל המפקח חשש להפרת החוק או הצו מצד נותן השירות העסקי.
נהלים פנימיים
הפעלת הסמכות לפי תקנות אלה תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הממונה.


י״ב בניסן התשע״ו (20 באפריל 2016)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.