חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הריבית (שינוי שיעורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הריבית (שינוי שיעורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל״ג–1972


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשל״ג, 12; תשל״ה, 124; תש״ם, 47; תשמ״ג, 77; תשמ״ד, 47, 93, 190; תשמ״ט, 52; תשנ״ג, 18; תשס״א, 207.

ק״ת תשל״ו, 2027, 2484; תשל״ח, 492; תשמ״א, 380.


1.
שינוי וקביעה של שיעורי ריבית
(א)
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו –
(1)
לשנות את שיעור הריבית הקבוע בהוראה המצויינת בתוספת הראשונה;
(2)
לקבוע את שיעור הריבית לענין הוראה המצויינת בתוספת השניה.
(ב)
שר האוצר לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א) לגבי הוראה שבחיקוק שאין הוא ממונה על ביצועו, אלא לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצוע אותו חיקוק.
(ג)
שר האוצר, באישור הכנסת דרך החלטה, רשאי להוסיף לרשימת ההוראות שבתוספת.
2.
פירוש אזכור
אזכור של שיעור ריבית שנקבע בהוראה המצויינת בתוספות, יראוהו כאזכור של שיעור שנקבע לענין אותה הוראה בצו לפי סעיף 1.
3.

תוספת ראשונה

(סעיף 1(א)(1))

[תיקון: ק״ת תשל״ו, ק״ת תשל״ו־2]
[תיקון: ק״ת תשל״ו, ק״ת תשל״ו־2]
[תיקון: ק״ת תשל״ו, ק״ת תשל״ו־2]
[תיקון: תשמ״ט, תשס״א]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשל״ו, ק״ת תשל״ו־2, תשמ״ג]
(נמחקה).
[תיקון: תשל״ה]
[תיקון: ק״ת תשל״ו, ק״ת תשל״ו־2]
[תיקון: ק״ת תשל״ו, ק״ת תשל״ו־2]
תקנות 80 ו־81(1) לתקנות החברות (פירוק), 1936.
[תיקון: ק״ת תשל״ח]
[תיקון: תש״ם, תשמ״ד־3]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: תשמ״ד]
[תיקון: תשמ״ד־2]
[תיקון: תשנ״ג]

תוספת שניה

(סעיף 1(א)(2))

[תיקון: תש״ם]
(בוטלה).


נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו תשל״ג (14 בנובמבר 1972).
  • גולדה מאיר
    ראש הממשלה
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.