חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס״ג–2003


ק״ת תשס״ג, 788.

עדכון סכומים: ק״ת תשס״ז, 378; תשס״ח, 1131; תש״ע, 118.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 104ז(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת האגרה [תיקון: [הודעות]]
(א)
אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 104ז(ד) לפקודה (להלן – אגרת בקשה) תהיה בסך 8,790 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2003; החל משנת 2010, 9,690 ש״ח).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אגרת בקשה להחלפת מניות כאמור בסעיף 104ח, תהיה בסך 17,600 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2003; החל משנת 2010, 19,420 ש״ח).
תיאום סכום האגרה
(א)
עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מרס של שנת המס 2002, או של שנת מס שלאחריה, לעומת מדד המחירים לצרכן לחודש מרס של שנת המס הקודמת לה, יגדלו הסכומים הנקובים בתקנה 1, ב־1 בינואר של שנת המס הבאה, לפי שיעור עליית המדד; סכום מוגדל כאמור, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ב)
נציב מס הכנסה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א).


י״ב בסיון התשס״ג (12 ביוני 2003)
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.