חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל״ג–1973

תקנות בדבר פתיחת סניפים, סמכויותיהם ומינוי מנהליהם


ק״ת תשל״ג, 880; תשמ״ט, 476.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 211 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, אני מתקין תקנות אלה:


פתיחת סניפים
המינהלה רשאית לפתוח סניפים של המוסד בכל מקום כדי לייעל את השירותים שהמוסד נותן לתושבי אותו מקום או אזור.
סמכויות הסניפים
תחום פעולתם של סניפי המוסד, סמכויותיהם וסדרי עבודתם יהיו כפי שתקבע המינהלה מזמן לזמן.
מינוי מנהלים וסמכויותיהם
(א)
המינהלה תמנה את מנהל הסניף.
(ב)
מנהל הסניף יהיה אחראי לפעולתו התקינה של הסניף ויפעל במסגרת הסמכויות שקבעה לו המינהלה.
שירות יעוץ לקשיש ולגימלאי [תיקון: תשמ״ט]
(1)
למען שיפור השירות לקשישים ולגימלאים רשאית המינהלה להקים בסניפי המוסד שירות יעוץ באמצעות מתנדבים (להלן – שירות היעוץ).
(2)
שירות היעוץ יתן לקשישים ולגימלאים, ללא תשלום, מידע על זכויותיהם לפי החוק ועל השירותים החברתיים העומדים לרשותם באזור מגוריהם, ויסייע להם בדרך של מתן תמיכה חברתית, עידוד וביקורי בית.
מנהל שירות היעוץ [תיקון: תשמ״ט]
בראש שירות היעוץ יעמוד מנהל, שיהיה אחראי לפעולתו התקינה של שירות היעוץ.
דרך מתן שירות היעוץ [תיקון: תשמ״ט]
שירות היעוץ יפעל באמצעות מתנדבים ללא שכר.
הכשרת מתנדבים [תיקון: תשמ״ט]
המוסד יתן למתנדבי שירות היעוץ, במועדים ובהיקף שייקבע, הכשרה הנדרשת לביצוע פעולות ההתנדבות, ויעניק למתנדב, המבצע את פעולות ההתנדבות, סמל ותעודה המעידים על היותו מתנדב בשירות היעוץ.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל״ג–1973“.


ד׳ באדר א׳ תשל״ג (6 בפברואר 1973)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.