לדלג לתוכן

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל״ד–1974

תקנות בדבר ביטוח מתנדבים באזור מוחזק בענף נפגעי עבודה


ק״ת תשל״ד, 479.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מתנדב“, ”התנדבות לעבודה“ ו־”מעסיק“ – כמשמעותם בתקנות־שעת־חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), תשכ״ז–1967 (להלן – תקנות המתנדבים);
”אזור מוחזק“ – אזור מוחזק על ידי צבא־הגנה־לישראל.
החלת הוראות פרק ג׳ לחוק
הוראות פרק ג׳ לחוק יחולו לגבי מתנדב בהיותו מועסק בהתנדבות לעבודה באזור מוחזק (להלן – מתנדב באזור) למשך תקופת תקפן של תקנות המתנדבים.
חישוב הגמלה
הגמלה לגבי מתנדב באזור מוחזק תיקבע לפי הכללים שלפיהם נקבעת הגמלה לגבי מתנדב לפי תקנות המתנדבים.
חובת תשלום דמי ביטוח
היה מעסיקו של המתנדב באזור מוחזק תושב ישראל – ישלם בעדו דמי־ביטוח כאמור בתקנות המתנדבים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בתשרי תשל״ד (1 באוקטובר 1973).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל״ד–1974“.


כ״ב בכסלו תשל״ד (17 בדצמבר 1973)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.