חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק אמנת הבנק הבין־אמריקני לפיתוח, תשל״ו–1976


הגדרות
בחוק זה, ”אמנת הבנק“ – פרקי ההסכם בדבר כינון הבנק הבין־אמריקני לפיתוח (להלן – הבנק).
תשלומים לבנק
משעה שאמנת הבנק תיחתם בשם המדינה יהיה שר האוצר רשאי –
(1)
לשלם בשם המדינה לבנק את הסכומים שעליה לשלמם על פי אמנת הבנק;
(2)
להוציא בשם המדינה, בהתאם להוראות אמנת הבנק, שטרי חוב שאינם סחירים ואינם נושאים ריבית והם משתלמים עם דרישה בערכם הנקוב.
ייצוג [תיקון: תשע״ח]
שר האוצר ייצג את המדינה לענין החברות בבנק.
שינויים באמנת הבנק
הממשלה רשאית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להסכים לשינויים באמנת הבנק.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן, ובמיוחד בדבר המעמד, החסינויות וזכויות היתר של הבנק, של נגידיו ומנהליו וחליפיהם ושל פקידיו ועובדיו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ט באדר ב׳ תשל״ו (31 במרס 1976).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • יהושע רבינוביץ
    שר האוצר
  • אפרים קציר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.