חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1320; תשע״ח, 150.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ז(ב) לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית משותף“ – בית משותף שהתקיימו בו תנאי סעיף 59ז(א) לחוק, ושבקשה להיתר בנייה לגביו לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, הוגשה לאחר תחילתו של חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס״א–2001, כאמור בסעיף 4 לאותו חוק;
”חג“ – מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948.
זמני הפעלה לפי דרישת בעל דירה [תיקון: תשע״ח]
דרש בעל דירה בבית משותף כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:
(1)
בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך ארבע שעות;
(2)
ביום שבת וביום חג – משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:30, ובמשך שלוש שעות לפני צאת השבת או החג.
זמני הפעלה לפי דרישת רוב מיוחס של בעלי הדירות [תיקון: תשע״ח]
על אף האמור בתקנה 2, דרשו למעלה מ־50% מבעלי הדירות בבית משותף או למעלה מ־25% מבעלי הדירות בבית משותף שבו שלוש מעליות לפחות כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:
(1)
בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה;
(2)
ביום שבת וביום חג – משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.


ז׳ בניסן התשע״ד (5 ביוני 2014)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.