חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 388.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 47א לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות אני מתקין תקנות אלה:


הוראות סעיף 47א לפקודה לענין חוק מס מקביל, התשל״ג–1973 חלו רק בעד התקופה המסתיימת ביום כ״א בטבת התשנ״ז (31 בדצמבר 1996).


קביעת גופים
לענין סעיף 47א(ג) לפקודה אני קובע את הגופים המנויים להלן:
(1)
קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י;
(2)
קופת חולים לעובדים לאומיים;
(3)
קופת חולים מאוחדת (מרכזית–עממית);
(4)
קופת חולים מכבי (לרבות קופת חולים אסף);
(5)
”מבטח“, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א–1981, העוסק בביטוח רפואי.
תחולה
תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1990 ואילך.


ז׳ בטבת התשנ״א (24 בדצמבר 1990)
  • יצחק מודעי
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.