חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מרשם האוכלוסין (מחיקת מען לתושבים המוחזקים כלא פעילים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מרשם האוכלוסין (מחיקת מען לתושבים המוחזקים כלא פעילים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מרשם האוכלוסין (מחיקת מען לתושבים המוחזקים כלא פעילים), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 852.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”תושב שמוחזק כלא פעיל“ – תושב שגילו הרשום במרשם האוכלוסין הוא מעל מאה ועשר שנים, ואשר נמצא כי לא משתלמת לו גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980.
מחיקת מען
(א)
מנהל מינהל האוכלוסין ישלח בא׳ באייר של כל שנה הודעה בכתב בדואר רשום לכל תושב שמוחזק כלא פעיל, שבה יודיע לו על הכוונה למחוק את מענו הרשום במרשם האוכלוסין; ההודעה תישלח למענו הרשום של תושב כאמור במרשם האוכלוסין.
(ב)
מנהל מינהל האוכלוסין יפנה בא׳ באייר של כל שנה לרשויות המקומיות שעל פי מרשם האוכלוסין מתגוררים בהן תושבים המוחזקים כלא פעילים; הרשויות יתבקשו להודיע בתוך 60 ימים מהתאריך הרשום בהודעה האם ידוע להן מענם של אותם תושבים.
(ג)
מי שנשלחה אליו הודעה לפי תקנת משנה (א) יודיע בתוך 60 ימים מהתאריך המצוין בהודעה כי הוא מתגורר במענו הרשום במרשם האוכלוסין או במען אחר בישראל.
(ד)
לאחר שחלפו 60 ימים מיום שליחת ההודעה בכתב, מנהל מינהל האוכלוסין יפרסם בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, אחד מהם בשפה הערבית, הודעה על כוונה למחוק ממרשם האוכלוסין את מענם של תושבים המוחזקים כלא פעילים, שלא יודיעו על מענם בתוך 30 ימים מיום הפרסום; תושב כאמור שלא הודיע על מענו בישראל בתוך

30 ימים מיום הפרסום, והרשות המקומית שהוא מתגורר בה על פי מרשם האוכלוסין לא הודיעה כי ידוע לה מענו של אותו תושב, מענו ימחק ממרשם האוכלוסין.


ד׳ בניסן התשס״ח (9 באפריל 2008)
  • מאיר שטרית
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.