חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 363.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־312 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מזון ארוז מראש“ – כהגדרתו בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשע״ח–2017 (להלן – תקנות הסימון התזונתי), ולמעט חומר גלם לייצור מזון בתעשייה;
”ממתיק“ – תוסף מזון שנועד להקנות טעם מתוק למזון;
”ממתיק שולחני“ (Tabletop Sweetener) – כהגדרתו בתקנה 3(ב)(8) לתקנות הסימון התזונתי;
”רב־כוהליים“ (polyols) – כוהלים המכילים יותר משתי קבוצות הידרוקסיל במולקולה;
”שם המזון“ – כהגדרתו בת״י 1145;
”ת״י 1145“ – כהגדרתו בתקנות הסימון התזונתי.
סימון מזון המכיל ממתיק מסוג אספרטיים, מלח של אספרטיים–אססולפם או רב־כוהליים
יצרן או יבואן של מזון ארוז מראש המכיל ממתיק מהסוגים המפורטים להלן יסמן אותו באזהרות המפורטות לצדם להלן, לפי העניין, שיסומנו במסגרת ובאותיות ברורות וקריאות שגודלן לא יפחת משליש גודל אותיות שם המזון:
(1)
אספרטיים (E951 – Aspartame) או מלח של אספרטיים–אססולפם (E962 – Salt of aspartame-acesulfame) – ”מכיל אספרטיים (מקור של פנילאלנין)“;
(2)
רב־כוהליים שהוספו למזון שכמותם מהווה מעל 10 אחוזים ממשקל המזון שבאריזה – ”צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת“.
סימון ממתיק שולחני
יצרן או יבואן של ממתיק שולחני יסמן אותו בכל אלה:
(1)
שם המזון יכלול את המילים ”ממתיק שולחני על בסיס. . . . . . . . .“ בהשלמת שמות כל הממתיקים שבו;
(2)
אם ממתיק שולחני מכיל אחד מסוגי הממתיקים המפורטים בפסקה (1) שבתקנה 2 – את האזהרה כמפורט בה, באופן המפורט לגביו בתקנה האמורה;
(3)
אם ממתיק שולחני מכיל רב־כוהליים בכמות כלשהי – את האזהרה כמפורט בפסקה (2) שבתקנה 2, באופן המפורט לגביו בתקנה האמורה.
שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות אחרות בדבר חובות סימון בחקיקת המזון.
ביטול
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) (להלן – יום התחילה).
(ב)
תקנות אלה לא יחולו על מזון שיוצר או יובא לפני יום התחילה.
(ג)
לעניין תקנה זו, מועד ייבוא מזון הוא יום מתן תעודת השחרור מתחנת הסגר.


ח׳ באלול התשע״ח (19 באוגוסט 2018)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.