תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 1082; תשמ״ט, 662; תש״ן, 502; תשנ״ו, 780; תשס״א, 397; תשס״ג, 443; תשע״ט, 364.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלו:


תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס״א–2001 ביטלו את התקנות, למעט תקנה 4(ג); התקנות בטלות החל מיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021), יום תחילתן של תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים), התשע״ט–2018.


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


[תיקון: תשמ״ט, תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
סימון [תיקון: תשמ״ט, תש״ן, תשס״א, תשס״ג]
(א)
(בוטלה).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
אם המוצר מכיל אספרטיים, יסומן גם בסימון המפורט להלן במסגרת ובגודל שלא יפחת משליש גודלן של האותיות המציינות את שם המוצר:
(1)
המלים ”מכיל פנילאלינין“;
(2)
הוראות אחסון, אחזקה והובלה אלה:
(א)
”לא לאפיה ולא לבישול“;
(ב)
לגבי משקאות – ”להחזיק במקום קריר בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלזיוס“.
[תיקון: תש״ן, תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת שניה (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת שלישית (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת רביעית (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת חמישית (בוטלה)


י״ב בסיון התשמ״ז (9 ביוני 1987)
  • דב גולן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשרת.
    שושנה ארבלי־אלמוזלינו
    שרת הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.