חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ״ג–1963


ד׳ באייר – יום הזכרון [תיקון: תשמ״א, תשס״ד]
(א)
ד׳ באייר הוא יום זכרון גבורה ללוחמי צבא־הגנה לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם.
(ב)
חל ד׳ באייר בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ב׳ באייר של אותה שנה; חל בחמישי בשבוע, יקיים יום הזכרון ביום ג׳ באייר של אותה שנה, חל בראשון בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ה׳ באייר של אותה שנה.
תחילתו של יום הזכרון וסיומו
תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום ד׳ באייר או ג׳ באייר או ב׳ באייר, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.
דרכי קיום של יום הזכרון
ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי תורן; יקויימו אזכרות ועצרות־עם; ייערכו טכסי התייחדות במחנות צבא־הגנה לישראל ובמוסדות חינוך; תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום.
איסור גביית תשלום [תיקון: תשע״ב]
לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, בעצרות עם ובטקסי התייחדות כאמור בסעיף 3, או באירועים אחרים לציון יום הזיכרון, המאורגנים על ידי משרד ממשלתי או גוף ממומן; בסעיף זה, ”גוף ממומן“ – גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, מוסד ציבור הנתמך לפי סעיף 3א לחוק האמור וכן גוף שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין.
איסור עינוגים ציבוריים [תיקון: תשל״ח, תשמ״א]
(א)
ביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים.
(ב)
בליל יום הזכרון יהיו בתי קפה סגורים מתחילת יום הזכרון ועד לזריחת השמש למחרתו.
(ג)
העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו – קנס.
(ד)
לענין סעיף זה, ”עינוג ציבורי“ – כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968.
היעדרות קרוב משפחה מעבודה [תיקון: תשנ״ד]
(א)
קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.
(ב)
לענין סעיף זה, ”קרוב משפחה“ – הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.
הוראות לקיום יום הזכרון
שר הבטחון, בהתייעצות עם המועצה הציבורית המייעצת שנתמנתה לענין חוק בתי קברות צבאיים, תש״י–1950, רשאי להורות הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ג׳ בניסן תשכ״ג (28 במרס 1963).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • דוד בן־גוריון
    שר הבטחון
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.