חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ״ד–1983


ק״ת תשמ״ד, 53; תשמ״ט, 63, 673, 717.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לפקודת המילדות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


אגרת רשיון [תיקון: תשמ״ט, תשמ״ט־2, תשמ״ט־3]
בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 11 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989 (להלן – תקנות האגרות).
אגרת רשיון זמני ותעודת היתר זמנית [תיקון: תשמ״ט, תשמ״ט־2, תשמ״ט־3]
בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת ההיתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 11 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
[תיקון: תשמ״ט־3]
(בוטל).
ביטול
צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשל״ט–1979 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד (1 באוקטובר 1983).


כ״ז באלול התשמ״ג (5 בספטמבר 1983)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.