לדלג לתוכן

תקנות אומנה לילדים (הכשרת מפקחים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אומנה לילדים (הכשרת מפקחים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אומנה לילדים (הכשרת מפקחים), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1046.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו־68 לחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תכנית הכשרה מתאימה
(א)
הכשרה מתאימה למועמד לשמש מפקח לפי סעיף 51(א) לחוק תהיה בהתאם לתכנית הכוללת את אלה:
(1)
הסברים על מטרות החוק וחקיקה מתאימה נוספת, הוראות תקנון עובדים סוציאליים וחוזרי המנהל הכללי;
(2)
סמכויות מפקח לפי החוק לרבות המלצה לממונה על רישוי אומנה, פיקוח ובקרה כאמור בסעיף 51(ב) לחוק;
(3)
הכרת תוכני קורס בחירה, מיון והכנה למשפחות אומנה ותהליכי בדיקת משפחות אומנה;
(4)
הכרת תפקידי גוף מפעיל ומנחה אומנה;
(5)
היכרות עם מכרזים והסכמי התקשרות הקשורים לאומנה;
(6)
היכרות עם החומר שפותח בקבוצות הלמידה בנושא אומנה, ובכלל זה החומר העיוני והכלים המעשיים;
(7)
היכרות עם אגפי המשרד השונים ושירותיו, לרבות שירות ילד ונוער, אגף לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, אגף שיקום, לפי העניין;
(8)
קורס ניהול זמן.
(ב)
משך הכשרת מפקח יהיה כ־60 שעות, ואת ההכשרה יקיים המשרד.
הוראת מעבר
מי שעבר הכשרה כאמור בתקנה 1, שקיים המשרד או מי מטעמו, לפני תחילתן של תקנות אלה יראו אותו כאילו עבר הכשרה מתאימה לפי תקנות אלה.


כ״ה בטבת התשע״ז (23 בינואר 2017)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.