חוק יום משפחות היתומים בישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק יום משפחות היתומים בישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק יום משפחות היתומים בישראל, התשפ״ד–2024


מטרה
מטרתו של חוק זה לקבוע יום ציון שנתי לחיזוק מעמדן ולהעצמתן של משפחות האלמנים, האלמנות והילדים היתומים בישראל, ולבטא את מחויבות החברה בישראל לזכויותיהם המושתתות על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
הגדרות
בחוק זה –
”משפחת יתומים“ – משפחה שבה ילד אחד או יותר שטרם מלאו להם 18 שנים ואחד מהוריו או שניהם נפטרו;
”השר“ – שר התרבות והספורט.
יום ציון שנתי
אחת לשנה, ביום כ״ה בכסלו, נר ראשון של חנוכה, יקוים יום לכבודן של משפחות היתומים בישראל (להלן – יום משפחות היתומים); חל יום משפחות היתומים ביום מנוחה או שבתון, יקוים יום משפחות היתומים ביום ב׳ שלאחר מכן.
ציון יום משפחות היתומים
(א)
יום משפחות היתומים יצוין, בין השאר –
(1)
בכנסת, בדיון מיוחד לציון יום משפחות היתומים במועד האמור בסעיף 3 או במועד סמוך לו; הדיון יתקיים במליאת הכנסת ולפחות בוועדה אחת מוועדות הכנסת כפי שתקבע ועדת הכנסת;
(2)
בדיון מיוחד אצל האפוטרופוס הכללי ביום משפחות היתומים או במועד סמוך לו; הדיון יתקיים בשיתוף משרדי הממשלה וגורמים אחרים העוסקים בקידום זכויותיהם וצורכיהם של משפחות היתומים בישראל, אלמנים, אלמנות וילדים יתומים, ומייצגים את ענייניהם; האפוטרופוס הכללי ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בכתב על מסקנותיו מהדיון האמור, בתוך חודש ממועד קיומו;
(3)
בבית הנשיא, כפי שיחליט נשיא המדינה ביום משפחות היתומים או במועד סמוך לו.
(ב)
השר רשאי להורות על דרכים נוספות בתחומי הפעילות של משרדו לציון יום משפחות היתומים, לשם הטמעת ערכה וחשיבותה של אחריות הקהילה למשפחות היתומים ולשם הגשמת מטרות חוק זה, והכול בכפוף לתקציב ייעודי שיוקצה לכך מאוצר המדינה.
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה.


התקבל בכנסת ביום ט׳ באדר ב׳ התשפ״ד (19 במרץ 2024).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • מכלוף מיקי זוהר
  שר התרבות והספורט
 • יצחק הרצוג
  נשיא המדינה
 • אמיר אוחנה
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.