חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 913.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968 (להלן – החוק) ולאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, החליף את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968.


הגדרה
בתקנות אלה, ”אזור“ – יהודה והשומרון וחבל עזה.
החלת הוראות החוק
הוראות החוק יחולו על אדם הגר באזור או עובד בו כאילו היה גר או עובד בישראל, אם הוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש״י–1950.
חובת תשלום דמי ביטוח
מעבידו של אדם שהוראות החוק חלות עליו בהתאם לתקנה 2 חייב לשלם דמי ביטוח לפי החוק בעד אדם כאמור.
סמכויות המוסד
המוסד לביטוח לאומי יהיה מוסמך לפעול באזור לשם ביצוע החוק.
ביטול תקנות
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשל״א–1970 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן.


ט׳ באדר התשמ״ז (10 במרס 1987)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.