תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל״ז–1976

תקנות בדבר העברת ניכוי קיצבה לאוצר המדינה


ק״ת תשל״ז, 290.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 143ב(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, אני מתקין תקנות אלה:


העברת ניכויים למדינה ולרשות מקומית
(א)
אוצר המדינה או הרשות המקומית, לפי הענין, יגישו למוסד חשבון מפורט לגבי תמיכה חדשית ששולמה לאדם כאמור בסעיף 143ב(א) לחוק והמוסד יאמת ויאשר את החשבון.
(ב)
ניכה המוסד סכום תמיכה כאמור בתקנת משנה (א), כולה או חלקה, יעביר את הסכום שנוכה לאוצר המדינה או לרשות המקומית, לפי הענין, אחת לחודש לאחר אימות החשבון וביצוע הוראת התשלום לפיו.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל״ז–1976“.


כ״ד בתשרי תשל״ז (18 באוקטובר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.