תקנות בתי קברות צבאיים (תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בתי קברות צבאיים (תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי קברות צבאיים (תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל), תשי״ז–1956

תקנות בדבר תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל


ק״ת תשי״ז, 82; תשכ״ח, 479.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק בתי קברות צבאיים, תש״י–1950, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המועצה“ – המועצה שמונתה על ידי שר הבטחון לפי סעיף 12 לחוק שתיקרא ”המועצה הציבורית להנצחת החייל“;
”המחלקה“ – המחלקה להנצחת החייל במשרד הבטחון.
תפקידי המועצה [תיקון: תשכ״ח]
המועצה תייעץ לשר הבטחון בפעולות הנצחת זכרם של החיילים שנפלו במערכה כמפורט להלן (להלן – ההנצחה):
(1)
ניהול בתי הקברות הצבאיים והטיפול בהם;
(2)
טיפול בחלקות צבאיות שבבתי־קברות אזרחיים ובקברות צבאיים בודדים;
(3)
קביעת צורת המצבות, נוסח הכתב ואופן הכתיבה עליהן;
(4)
הקמת אנדרטאות במקום קרבות לזכר מבצעים והפיקוח עליהן;
(5)
קבלה תחת חסות המחלקה של אנדרטאות ציבוריות ופרטיות;
(6)
קבלה תחת חסות המחלקה של מוסדות ציבוריים ופרטיים מוקדשים להנצחה, לרבות בתי תרבות, אכסניות נוער וכיוצא באלה;
(7)
הקמת היכלי גבורה במקומות שונים בארץ וקביעת צורתם ותכנם;
(8)
הוצאת ספר תורה ”קוממיות“ לזכר חיילים שנפלו במלחמת השחרור;
(9)
פרסום חומר ספרותי על חיילים שנפלו במלחמת השחרור ואחריה;
(10)
קביעת פרסים וחלוקתם לתלמידים על חיבורים הדנים בנושאי מלחמת השחרור;
(11)
טיפול בהנצחה, ובכל העשוי לשמש כהנצחה, בבתי־ספר, במוסדות ציבוריים ובכינוסים;
(12)
טיפול בכל ענין אחר הכרוך בהנצחה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בתי קברות צבאיים (תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל), תשי״ז–1956“.


ז׳ בתשרי תשי״ז (12 בספטמבר 1956)
  • דוד בן־גוריון
    שר הבטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.