חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההסגר (מניעת עכברים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההסגר (מניעת עכברים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההסגר (מניעת עכברים), 1936

תקנות שהותקנו ע״י מנהל שירותי הבריאות עפ״י סעיף 2 [צ״ל: סעיף 5].


בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 2 [צ״ל: בסעיף 5] מפקודת ההסגר, 1922, הריני מתקין בזה את התקנות דלקמן:–


מכוח האמור בסעיף 15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. בהתאם לפקודת הנמלים (תיקון), תש״ט–1948, מקום בו נאמר ”חוף“ הכוונה היא ל”נמל“.


השם
תקנות אלה תקראנה תקנות ההסגר, 1936.
פירוש [תיקון: תש״ט]
בתקנות אלה,
”רב החובל“, כשהמונח מתיחס לספינה, פירושו כל אדם, זולת מדריך או מנהל הנמל, הממונה על הספינה באותה שעה.
”רציף“ - כולל כל מעגנה, במה, מקום עליה ליבשה, מזח, שובר גלים או מבנה אחר שלידו יכולה ספינה לעמוד.
חובותיו של רב החובל [תיקון: תש״ח, תש״ט]
רב החובל יהא אחראי לביצוען של הפעולות הסניטריות המפורשות בתקנות אלה כל זמן שספינתו מצויה בנמל מנמלי ישראל.
פעולות למניעת חדירתם של עכברים
עשו יעשו אחת משתי אלה:– או,
(א)
שיתקינו מלכודות עכברים לכל כבלי העגינה והחוטים באופן שלא תהא אפשרות לעכברים לעבור מן הספינה אל הרציף, או
(ב)
שיעטפו את כבלי העגינה וחוטי העגינה בפשתן ויזפתום לאורך ששים סנטימטר משני קצותיהם: מנקודת המוצא מן הספינה, ומנקודת התחברותם אל הרציף.
מלכודות עכברים
מלכודות עכברים תהיינה מתוקנות די צרכן, והדיאמטר (חצי הקוטר) המינימלי שלהן צריך להיות חמשים סנטימטר. מתקינין אותן לכבלי העגינה או לחוט במרחק מינימלי של מאה סנטימטר מצד הספינה. הן צריכות להתאים לעבים של החבלים או הכבלים באופן שלא יוותר רוח בין הכבל ומלכודת העכברים.
התקנת מלכודות העכברים ובדיקתן
על רב החובל לדאוג לכך כי מלכודות העכברים תושמנה במקומן הנכון אם תזוזנה ממקומן לאחר שהספינה נעה, וכי שעה לפני שקיעת החמה תערך בדיקה יומית סופית ואם יראו בבדיקה כי יש צורך להעמידן במקומותיהן הנכונים – צריך לעשות זאת.
עגינה
במקרה מיוחד רשאית רשות ההסגר לדרוש כי ספינה תעגון ליד חומת המים תחת אשר תעגון ליד הרציף.
סולמות מעבר
כל סולמות המעבר המשמשים למטען או שיורדו בין שקיעת החמה וזריחת החמה או שיסיידום בשעור של שני מטר מכל קצה וצריך להאירם ולהרימם לפחות חמשים סנטימטר מן הרציף. סולמות המשמשים למעבר נוסעים צריך להאירם יפה בלילה או להוציאם.
מה ייעשה באשפה [תיקון: תש״ט]
כל פסולת המזון והאשפה אסור להם להצטבר באניה כשהיא עומדת בנמל. אם אין באניה סידורים לשריפת הפסולת, צריך להעתיקם יום יום לפי סידור עם הממונה על הנמל, ועל חשבון רב החובל של האניה.
הורדת תבות וחביות רקות
תבות וחביות רקות, ביחוד אלה הבאים ממחסני מזון, טעונים בדיקה לפני שיורידום כדי להוכח שאין בהם עכברים.
השמדת העכברים והרחקת נבלותיהם [תיקון: תש״ח, תש״ט]
על רב החובל של הספינה לקיים את הפעולות להשמדת העכברים כל זמן שספינתו היא בנמל מנמלי ישראל. כל העכברים שניצודו כשהספינה עמדה בנמל, בין חיים ובין מתים, יימסרו לרשות ההסגר לבדיקה.
על רב החובל לקיים את הוראותיה של רשות ההסגר [תיקון: תש״ח, תש״ט]
כל זמן שהספינה עומדת בנמל מנמלי ישראל, חייב רב החובל לקיים כל הוראה שתקבע ע״י רשות ההסגר בנוגע להשמדת עכברים.
עונש [תיקון: תש״ח־2]
כל העובר על תקנות אלה יהא צפוי למאסר לא יותר מחודש ימים או לקנס לא יותר מחמש עשרה לירות.


11 באפריל, 1936
  • ג. ו. הירון
    מנהל שירותי הרפואה
  • נתאשר.
    י. התורן הול
    המזכיר הראשי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.