לדלג לתוכן

צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1081.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 143(ה)(5) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תמורת הודעה מוקדמת על פיטורים
תשלום הניתן לעובד בשל אי־מתן הודעה מוקדמת על פיטוריו, ייחשב כפיצוי על הפסד שכר לענין סעיף 143(ה) לחוק, לתקופה שבעדה ניתן התשלום.


י״ח באייר התשמ״א (22 במאי 1981)
  • ישראל כץ
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.