חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגשת דוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגשת דוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגשת דוח), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 1208.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35(ב) ו־60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”דוח“ – מידע רפואי על מבוטח וכן נתוניו האישיים, לפי הנדרש בתוספת הראשונה;
”רופא ממשלתי“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940, שמינה שר הבריאות לעניין תקנות אלה;
”טכנולוגיה רפואית“ – תרופה, מכשיר רפואי, ציוד רפואי, פרוצדורה רפואית, אבחנתית או טיפולית.
הגשת דוח
(א)
מנהל קופת חולים, או מי שהוא מינה לכך, חייב להגיש לרופא הממשלתי, על פי דרישתו, דוח, הנחוץ לשם הערכת מצב התחלואה ותכנון של שירותי בריאות, לגבי כל מבוטח שמתקיימים לגביו אחד או יותר מן התנאים האלה:
(1)
אובחן כחולה באחת מהמחלות המפורטות בתוספת השנייה או במחלה שאינה מפורטת בתוספת השנייה הנמשכת חצי שנה לפחות;
(2)
מקבל תרופה אחת או תרופות שונות המעידות על מחלה וזאת על פי מרשם רופא במשך חצי שנה לפחות ברציפות;
(3)
טופל בטכנולוגיה רפואית שנכנסה לסל הבריאות בעשר השנים הקודמות למועד דרישת הדוח.
(ב)
דוח לפי תקנת משנה (א) יוגש שלוש פעמים בשנה, באופן ובמועד שעליהם יורה הרופא הממשלתי לכל קופת חולים.
עריכת הדוח על ידי קופת חולים
(א)
קופת חולים תערוך את הדוח בהתאם למידע המצוי בידה, ולא תאסוף מידע מן המבוטח או מכל גורם אחר לצורך זה בלבד.
(ב)
קופת חולים לא תשמור את הדוח, כולו או חלקו, במאגר מידע.
צורת העברת המידע
דוח כאמור בתקנה 2 יועבר באופן שיתקיימו כל אלה:
(1)
באמצעות תקשורת מחשבים, או בדרך אחרת שעליה יורה הרופא הממשלתי לכל קופת חולים;
(2)
דוח יועבר באופן שאין בו כדי להביא לזיהויו של מבוטח, בהתאם לשיטת הקידוד וההצפנה שעליה יורה הרופא הממשלתי לכל קופת חולים, לאחר התייעצות עם רשם מאגרי המידע שמונה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, תוך יישום אמצעים טכנולוגיים שמטרתם מזעור החשש לשימוש לרעה או לפגיעה במידע השמור במערכת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

נתונים אישיים:
(1)
מספר זיהוי מוצפן;
(2)
מין;
(3)
שנת לידה;
(4)
ארץ לידה;
(5)
שנת עליה;
(6)
ארץ לידת האם;
(7)
ארץ לידת האב;
(8)
אזור ”גאוגרפי סטטיסטי“;
(9)
עישון (מעשן/לא מעשן);
(10)
משקל;
(11)
גובה;
(12)
האם נפטר ואם כן חודש ושנת הפטירה;
(13)
מצב תפקודי (עצמאי/תשוש/סיעודי/סיעודי מורכב/תשוש נפש).
מידע רפואי הנדרש לפי תקנה 2(א)(1):
(1)
המחלה שבה חולה המבוטח;
(2)
החודש והשנה שבהם אובחנה המחלה;
(3)
שם התרופות שמקבל המבוטח לטיפול במחלתו;
(4)
החודש והשנה שבהם נצרכו המרשמים שניתנו למבוטח הנוטל תרופות לטיפול במחלתו;
(5)
החודש והשנה שבהם נערכה בדיקה לגילוי מוקדם של המחלה (אם בוצעה בדיקה לגילוי מוקדם של המחלה);
(6)
ממצאי הבדיקה לגילוי מוקדם של המחלה (אם בוצעה בדיקה לגילוי מוקדם של המחלה).
מידע רפואי הנדרש לפי תקנה 2(א)(2):
(1)
שם התרופות שמקבל המבוטח לפי תקנה 2(א)(2);
(2)
החודש והשנה שבהם נצרכו המרשמים שניתנו למבוטח הנוטל תרופות לפי תקנה 2(א)(2);
(3)
המחלה שבה חולה המבוטח הנוטל תרופות על פי מרשם רופא במשך חצי שנה לפחות (אם קיימת אבחנה למחלה);
(4)
החודש והשנה שבהם אובחנה המחלה שבה חולה המבוטח הנוטל תרופות על פי מרשם רופא במשך חצי שנה לפחות (אם קיימת אבחנה למחלה).
מידע רפואי הנדרש לפי תקנה 2(א)(3):
(1)
סוג הטיפול בטכנולוגיה רפואית;
(2)
החודש והשנה שבהם עבר טפול בטכנולוגיה רפואית;
(3)
אבחנת המחלה שבה חולה המבוטח שעבר טיפול בטכנולוגיה רפואית (אם קיימת אבחנה למחלה);
(4)
החודש והשנה שבהם אובחנה המחלה שבה חולה המבוטח שעבר טיפול בטכנולוגיה רפואית (אם קיימת אבחנה למחלה).
מידע נוסף לגבי כל מבוטח שמתקיימים לגביו אחד או יותר מהתנאים המנויים בתקנה 2
(1)
מדדים מעבדתיים עיקריים המעידים על פעילות המחלה או על מידת איזון המחלה (אם קיימת אבחנה למחלה);
(2)
האם בוצע מעקב אחר מהלך המחלה וסיבוכיה;
(3)
קיומם של גורמי סיכון ומחלות רקע הקשורים למהלך המחלה;
(4)
סיבוכים רפואיים שונים הקשורים למחלה בציון חודש ושנת האבחנה שלהם;
(5)
החודש והשנה שבהם אושפז המבוטח בבית חולים מאז שמתקיימים בו אחד מן התנאים המנויים בתקנה 2 וסיבת האשפוז.

תוספת שנייה

(תקנה 2(א)(1))

סוכרת וסיבוכיה;
טרום סכרת;
יתר לחץ דם;
מחלת לב איסכמית;
אירוע לבבי חריף (acute coronary syndrome);
אי־ספיקת לב;
אירועים מוחיים;
מחלת ריאות כרונית;
אסתמה;
פרקינסון;
השמנה;
דיכאון;
Inflammatory bowel diseases – דלקת כרונית של המעי;
סיסטיק פיברוסיס;
טרשת נפוצה;
שיתוק מוחין;
אלצהיימר;
עודף שומנים בדם;
דלקות מפרקים כרוניות;
פסוריאזיס;
אי־ספיקת כליות;
ADHD – הפרעה מספקטרום האוטיזם, הפרעות קשב וריכוז;
Amyotrophic Lateral Sclerosis – ניוון שרירים;
Systemic Lupus Erythematosus – זאבת אדמנתית מערכתית;
שחמת הכבד;
מחלה ממארת.


כ״ט באדר התשע״ג (11 במרס 2013)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.