חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ״ד–1994


ק״ת תשנ״ד, 1081.


הגדרות
בתקנות אלה –
”רשות מקומית“ – עיריה, מועצה מקומית, או איגוד ערים;
”השר“ – שר הפנים או מי שהוא הסמיך;
”רואה חשבון“ – רואה חשבון לעיריות שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות;
”ביקורת חשבונות“ – ביקורת החשבונות של רשות מקומית לפי סעיף 216 לפקודת העיריות, סעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות או סעיף 44 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז–1977, לפי הענין;
”המשרד“ – משרד הפנים.
תשלומים בעד ביקורת חשבונות
(א)
רשות מקומית שנערכה בה ביקורת חשבונות תשלם למשרד את עלות הוצאות הביקורת כפי שהוציא המשרד בהתאם לדרישה שהגיש לה חשב המשרד, תוך 30 ימים מיום הגשת הדרישה.
(ב)
לפי בקשת רשות מקומית, רשאי השר להורות שהוצאות ביקורת החשבונות, כאמור בתקנת משנה (א), ישולמו מתקציב המשרד, אם, לדעתו, הנסיבות מחייבות זאת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה בשנת הכספים 1994.


כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994)
  • יצחק רבין
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.