חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת סחף הקרקע (מניעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת סחף הקרקע (מניעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת סחף הקרקע (מניעה), 1941

[תיקון: תש״ח, תשי״ח]

פקודה הבאה לאפשר לשר החקלאות להתקין תקנות למניעה סחף־קרקע ולתיקון נזקים שכבר נגרמו ע״י סחף קרקע.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון במועצתו תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר החקלאות (ע״ר תש״ח, 22).


השם הקצר [תיקון: תשי״ח]
פקודה זו תקרא פקודת סחף הקרקע (מניעה), 1941.
סמכותו של שר החקלאות להתקין תקנות [תיקון: תש״ח, תשי״ח]
כדי למנוע סחף הקרקע וכדי לתקן את הנזק שנגרם כבר ע״י סחף הקרקע רשאי שר החקלאות להתקין תקנות למטרות דלקמן כולן או מקצתן:–
(א)
תקנות הקובעות הוראות לבדיקתה של כל קרקע והמכריזות, אם יראה צורך בכך, על אותה קרקע כעל אזור מיוחד;
(ב)
תקנות האוסרות או המסדירות את המרעה של כל בהמות בית באזור מיוחד או את מעברן דרך אזור מיוחד;
(ג)
תקנות האוסרות או המסדירות את עבוד הקרקע באזור מיוחד;
(ד)
תקנות האוסרות או המסדירות את הקטילה, הכריתה, השריפה או הסילוק של כל צמחיה, בין נטיעות ובין גידולי־בר, באזור מיוחד;
(ה)
תקנות הקובעות הוראות לביצועה של כל עבודה באזור מיוחד והחזקתה של כל עבודה שבוצעה כך.
אין הממשלה חייבת בתשלום פיצויים
אין הממשלה חייבת בתשלום פיצויים בעד כל פעולה שנקטה בה בהתאם להוראות הפקודה הזאת או בהתאם לכל תקנות שהותקנו על פיה.


10 במאי, 1941.
  • הרולד מקמיכאל
    נציב עליון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.