צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 604.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ה)(5) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


קביעת רשויות מוסמכות לחקור
כל אחד מן הגופים המפורטים להלן הוא רשות מוסמכת לחקור על־פי דין בעבירה, אשר זכות העיון לפי סעיפים 13(א) ו־13א לחוק אינה חלה על מאגרי המידע שברשותה, כמפורט לצד שמה להלן:
(1)
המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים – אודות חקירות ואכיפת החוק;
(2)
רשות ניירות ערך – אודות חקירות בלבד;
(3)
רשות ההגבלים העסקיים – אודות חקירות בלבד.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.


ב׳ בניסן התשנ״ח (29 במרס 1998)
  • צחי הנגבי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.