חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה, התשע״ז–2017


הגדרות
בחוק זה –
”אמן“ – יוצר כמשמעותו בחוק זכות יוצרים או מבצע כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, בתחום המוסיקה;
”התקשרות בלעדית עם אמן“ – התקשרות עם אמן שבה נאסר עליו להתקשר עם צד שלישי בנוגע לפעילותו האמנותית;
”התקשרות עם אמן“ – התקשרות של מפיק, מוציא לאור, אמרגן או מנהל אישי, בחוזה עם אמן לשם הפקה, הוצאה לאור, אמרגנות או ניהול אישי;
”חוזה היקף“ – התקשרות בלעדית עם אמן הכוללת את מלוא ההיבטים של פעילותו האמנותית, ובכלל זה הפקה, הוצאה לאור, אמרגנות וניהול אישי, לפי העניין;
”חוק זכויות מבצעים ומשדרים“ – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד–1984;
”חוק זכות יוצרים“ – חוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007.
הגבלת התקופה של התקשרות בלעדית עם אמן
(א)
לא תיערך התקשרות בלעדית עם אמן, לרבות בחוזה היקף, לתקופה שאינה סבירה לפי העניין.
(ב)
חזקה כי תקופת התקשרות בלעדית עם אמן אינה סבירה אם היא עולה על שבע שנים מיום תחילתה, ולעניין תקופת התקשרות כאמור בחוזה היקף – אם היא עולה על חמש שנים מיום תחילתה, והכול אלא אם כן הוכח אחרת; לעניין זה, ”תקופת התקשרות“ – לרבות הארכה לתקופה נוספת שהוסכם עליה באותה התקשרות.
(ג)
הוראות סעיף זה לא יחולו על בעלות או זכות אחרת בזכות היוצרים או בזכויות המבצעים של האמן.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מצדדים להתקשרות מלהתקשר בחוזה חדש ביניהם בתום תקופת ההתקשרות, והכול בכפוף להוראות חוק זה.
חיוב אמון
בהתקשרות עם אמן יפעל המתקשר לטובת האמן באמונה, בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות, ינהג בתום לב לטובת עניינו של האמן, ולא יעדיף את ענייניו האישיים או את עניינו של אחר על פני טובת האמן.


התקבל בכנסת ביום י״ז בשבט התשע״ז (13 בפרברואר 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • מירי רגב
  שרת התרבות והספורט
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.