חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 559.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ט)(2) ו־60(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות ובאישור שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


שיעור דמי ביטוח בריאות לעובד במשק בית
במקום שיעור דמי ביטוח בריאות האמור בסעיף 14(ב)(1) לחוק, ישלם מעביד למוסד בעד עובד במשק בית דמי ביטוח בריאות בשיעור 1% מההכנסה שנקבעה לענין עובד כאמור בתקנות 8 ו־8א לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל״א–1971.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.


א׳ בשבט התשנ״ה (2 בינואר 1995)
  • אורה נמיר
    שרת העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.