חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם), התשע״ג–2012


ק״ת תשע״ג, 220; תש״ף, 375, 404; תשפ״ב, 3628, 4034.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני קובע לאמור:


בחינת עבר פלילי [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תשפ״ב]
אלה סוגי העבודות, התפקידים והשירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם לפי סעיף 17א(א)(2) לחוק:
(1)
עובדי הוועדה המרכזית –
(א)
כל מי שמועסק בוועדה המרכזית במשרה תקנית או לפי שעות, למעט מי שבמשרתו שלא בתקופת הבחירות הוא עובד הכנסת;
(ב)
מי שמועסק בוועדה המרכזית בתקופת הבחירות לכנסת ועובד במשכן הכנסת, בין אם הוא עובד הוועדה, מבצע בעבורה תפקיד או נותן לה שירות בתקופה האמורה, למעט מי שנותן לוועדה שירותי מזנון או מספק לה ציוד; בפסקת משנה זו, ”תקופת בחירות“ – כהגדרתה בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996;
(2)
כל עובדי המרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית (להלן – המרכז המבצעי הלוגיסטי);
(3)
כל עובדי ועדות הבחירות האזוריות, בין אם משרתם בתקן הוועדה האזורית ובין אם הם מועסקים בוועדה לפי שעות, ולמעט מי שעובד בוועדת הבחירות האזורית ביום הבחירות בלבד;
(4)
מזכיר ועדת קלפי שמונה לפי סעיף 21א לחוק;
(5)
מפקח טוהר הבחירות שמונה בהתאם להחלטת יושב ראש הוועדה המרכזית;
(6)
מי שנותן שירות בתחום המחשוב לוועדת הבחירות המרכזית, לוועדות הבחירות האזוריות או למרכז המבצעי הלוגיסטי;
(7)
מי שנותן שירות בתחום הניקיון לוועדת הבחירות המרכזית, לוועדות הבחירות האזוריות או למרכז המבצעי הלוגיסטי/


ח׳ בכסלו התשע״ג (22 בנובמבר 2012)
  • אליקים רובינשטיין
    שופט בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.