חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות), התשל״ז–1977

תקנות בדבר המועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות


ק״ת תשל״ז, 2336; תשמ״ז, 1182; תש״ע, 627.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 233 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ז, תש״ע]
בתקנות אלה, ”החלטה“ – כל אחת מאלה: החלטה של ועדה רפואית לעררים כאמור בסעיף 123 לחוק, החלטה של ועדה רפואית לעררים או של ועדה לעררים כאמור בסעיף 213 לחוק, או קביעת דרגת נכות כאמור בסעיף 10 לחוק.
מועד להגשת ערעור [תיקון: תשמ״ז, תש״ע]
ערעור על החלטה יוגש לבית הדין האזורי לעבודה תוך שישים ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה למערער; יראו החלטה כאילו נמסרה למוסד ביום שבו נמסרה למזכיר הועדה שהוא עובד המוסד.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת ערעורים), תשל״ה–1975 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
[תיקון: תש״ע]
(בוטלה).


כ׳ בתמוז תשל״ז (6 ביולי 1977)
  • מנחם בגין
    שר המשפטים ושר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.