חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קרן גרמניה–ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ״ד–1994


הגדרות
בחוק זה –
”הסכם הקרן“ – ההסכם שבין שר המדע והטכנולוגיה של ממשלת ישראל לבין השר הפדרלי למחקר ולטכנולוגיה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, שנחתם ביום כ״ז בסיון התשמ״ו (4 ביולי 1986), ולרבות התיקון להסכם הקרן שנחתם ביום ג׳ בניסן התשנ״ג (25 במרס 1993).
הקרן – תאגיד
הקרן היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
ניהול הקרן
הקרן תנוהל לפי הסכם הקרן והתקנות שהותקנו על־פי חוק זה.
פקדונות בנק ישראל
בנק ישראל רשאי לקבל פקדונות מאת הקרן.
שינויים בהסכם הקרן
(א)
הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאית להציע שינויים בהסכם הקרן ולהסכים לשינויים בו.
(ב)
הודעה על השינויים תפורסם ברשומות.
ביצוע ותקנות
שר המדע והטכנולוגיה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות הסכם הקרן ולמילוי ההתחייבויות של מדינת ישראל על פיהן, ובלבד שתקנות בדבר מתן פטור ממסים ומתשלומי חובה, כאמור בהסכם הקרן, יותקנו בידי שר האוצר.


נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשנ״ד (16 במרס 1994).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • שמועון שטרית
  שר המדע והטכנולוגיה
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.