צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב), התשע״ג–2012


ק״ת תשע״ג, 368.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9יא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”נותן שירותי ניכיון“ ו”שירותי ניכיון“ – כהגדרתם בסעיף 7א לחוק;
”סולק“ ו”סליקה“ – כהגדרתם בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון“ – שירות שנותן סולק, הנדרש לצורך מתן שירותי ניכיון בידי נותן שירותי ניכיון.
הכרזה על שירות בר־פיקוח
שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון מוכרז בזה שירות בר־פיקוח.


י׳ בטבת התשע״ג (23 בדצמבר 2012)
  • סטנלי פישר
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.