חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה), תשי״ז–1957

תקנות בדבר נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה


ק״ת תשי״ז, 1553.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935, אני מתקין תקנות אלה:


שמה של פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935, שונה (בתיקון תשל״ט) לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935. פקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 הוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


בקשה ליטול דוגמאות
(א)
אדם הרוצה שצרכי מזון המוחזקים בבית עסק ייבדקו, ימציא לפקיד כאמור בסעיף 4 לפקודה (להלן – פקיד) את השם ואת המען של בית העסק ויבקש את הפקיד ליטול מהם דוגמה ולמסרה בהתאם לפקודה ובהתאם לתקנות אלה.
(ב)
החליט פקיד להיענות לבקשה, יגש למקום שצויין בבקשה תוך 24 שעות מקבלתה, יטול דוגמה של צרכי המזון וימסרה לבדיקה המבוקשת.
נטילת דוגמאות
פקיד הנוטל דוגמה של צרכי מזון יתן למחזיק בצרכי המזון שמהם ניטלה הדוגמה (להלן – המחזיק) קבלה בחתימת ידו שתכיל פרטים אלה:
(1)
השם והמען של המחזיק;
(2)
מקור הדוגמה, טיבה וכמותה;
(3)
תאריך נטילת הדוגמה;
(4)
שמו, תארו, תפקידו וחתימתו של הפקיד נוטל הדוגמה.
מסירת דוגמאות לבדיקה
פקיד המוסר דוגמה לבדיקה יגיש אותה בשלמותה כשהיא ארוזה ונחתמה על ידיו בחותמת המשרד שבשמו הוא פועל ועל אריזתה תווית המכילה פרטים אלה:
(1)
השם והמען של המחזיק;
(2)
מקור הדוגמה, טיבה וכמותה;
(3)
תאריך נטילת הדוגמה;
(4)
סימני הזיהוי;
(5)
הנימוק לדרישת הבדיקה;
(6)
שמו, תארו, תפקידו וחתימתו של הפקיד נוטל הדוגמה.
ביטול
תקנות כלליות בנדון בריאות העם (אופן השגת דוגמאות ומסירתן לבדיקה), 1935 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה), תשי״ז–1957“.


י״ט בסיון תשי״ז (18 ביוני 1957)
  • ג. ג. מר
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • נתאשר.
    מרדכי בן־טוב
    שר הפיתוח
    ממלא מקום שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.