חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה), התשנ״ה–1994


ק״ת תשנ״ה, 321; תשנ״ט, 1026.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42(ה), 50(ב) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ט]
בתקנות אלה –
”השיעור המרבי“ – (נמחקה);
”יום מסחר“ – (נמחקה);
”מנהל קרן“ – (נמחקה);
”שער רכישה“ – מחיר יחידה בקרן פתוחה, בתוספת ההוספה המרבית ביום שלגביו פורסם מחיר היחידה;
”שווי היחידה“ – שווי יחידה בקרן סגורה, כהגדרתו בסעיף 50(א)(2) לחוק.
מועד הפרסום
מנהל קרן פתוחה יפרסם את שער הרכישה ואת מחיר הפדיון ומנהל קרן סגורה – את שווי היחידה, באמצעות גליון השערים היומי של הבורסה בישראל המתפרסם סמוך לאחר שנתקבל אצל מנהל הקרן המידע המאפשר לו לקבוע את שער הרכישה ואת מחיר הפדיון בקרן פתוחה ואת שווי היחידה בקרן סגורה.
ביטול
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (דרכי פרסום מחירי היחידה והפדיון ורשימת נכסי הקרן), התשנ״ג–1993 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


כ׳ בחשון התשנ״ה (25 באוקטובר 1994)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.