חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1042.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א1(ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”המפקח“ – לרבות מי שהוא הסמיכו לעניין כללים אלה;
עמלת הפירעון המוקדם
עמלת הפירעון המוקדם אשר תאגיד בנקאי רשאי לגבות לפי סעיף 9א1(ב) לחוק תחושב לפי הוראות סעיפים 3(3), 4(1) ו־(2) ו־7(א) לצו, בשינויים המחויבים.
הפחתות
העמלה הנגבית על פי סעיף 2 תופחת לפי הוראות סעיף 8 לצו, לפי העניין ובשינויים המחויבים.
סמכות המפקח
הסמכות הנתונה למפקח בסעיף 9(א) לצו, נתונה לו גם לעניין כללים אלה.


ג׳ בניסן התשע״ב (26 במרס 2012)
  • סטנלי פישר
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.