חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון), תשל״ח–1978


ק״ת תשל״ח, 787; תשנ״ב, 903; תשנ״ז, 101.


הגדרות [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
בתקנות אלה –
”תקנות תשכ״ז“ – (נמחקה);
”יסוד בר־חשיבות תזונתית“ – (נמחקה);
”רופא מורשה“ ו”חולה“ – כמשמעותם בפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל״ז–1976;
”מחלה“ – מחלה מן המפורטות בספר הסיווג הבינלאומי של מחלות (ICD.9.CM) בהוצאת הועדה לפעילות מקצועית ולפעילות של בתי חולים, אן ארבור, מישיגן, ארה״ב, מהדורה 9, 1979 או מהדורה מאוחרת לה, שהופקד לעיון הציבור בספריה של משרד הבריאות, רח׳ דוד המלך 20, ירושלים ובלשכות המחוזיות של שירות המזון במשרד הבריאות ברח׳ הארבעה 12, תל־אביב וברח׳ הפרסים 15, חיפה;
”מסר בריאותי“ – (פקעה).
איסור ייחוס סגולת ריפוי למזון [תיקון: תשנ״ב]
לא ייחס אדם בדרך פרסומת כל שהיא סגולת ריפוי למצרך מזון, בין אם הוא מכיל ויטמינים או מינרלים ובין שאינו מכיל ויטמינים או מינרלים, ולא יפרסם כי צריכתו על־ידי אדם עשויה לרפא מחלה כלשהי או למנעה.
איבר גוף האדם [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
פרסומת למצרך מזון המזכירה איבר או חלק של גוף האדם, יראו אותה כפרסומת בניגוד לתקנה 2.
שמירת תוקף [תיקון: תשס״ב, תשנ״ז]
תקנה 2 לא תחול על הוראות הנותן רופא מורשה לחולה שבטיפולו.
[תיקון: תשנ״ז]
(פקעה).
שמירת תוקף
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן.
השם [תיקון: תשנ״ב]
לתקנות אלה ייקרא ”בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון), תשל״ח–1978“.
[תיקון: תשנ״ז]

תוספת (תקנה 3(2))

(פקעה).


ה׳ באדר א׳ תשל״ח (12 בפברואר 1978)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.