חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות


י״פ תשע״ח, 6284.


אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א–1951 (להלן – החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(8) לחוק נתתי היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כלהלן (להלן – ההיתר):


שעות נוספות מותרות ליום

אורך יום עבודה לפי סעיפים 2, 4, או 5 לחוק, כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות.

שעות נוספות מותרות לשבוע עבודה

(א)
בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 16 שעות נוספות;
(ב)
עבד עובד בעבודת לילה לפי הוראת סעיפים 22 או 23, אורך שבוע עבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

ביטול היתרים כלליים

אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(1) לחוק ביטלתי את ההיתר הכללי מיום כ״ב בכסלו התשל״ד (17 בדצמבר 1973) וההיתר הכללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים בשבוע עבודה בן חמישה ימים מיום כ״ה באייר התשמ״ט (30 במאי 1989).


כ״ז באדר התשע״ח (14 במרס 2018)
  • חיים כץ
    שר העבודה
    והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.